ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโคกป่ากุง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010136
PERCODE 6 หลัก760270
กระทรวง 10 หลัก1039760270
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกป่ากุง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokpakung
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน101
ตำบลหนองเรือ
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์833296853
อีเมล์แอดเดรสkpk_school@hotmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8465966575
Longitude
102.546195369

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน