ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
นิคมวัฒนา 6
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010129
PERCODE 6 หลัก760282
กระทรวง 10 หลัก1039760282
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมวัฒนา 6
ชื่อ (อังกฤษ)Nikhomwatthana 6
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านนิคมศรีวิไล
ตำบลปางกู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์878563250
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.011937409
Longitude
102.599437867

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน