ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
ปรางค์กู่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010128
PERCODE 6 หลัก760281
กระทรวง 10 หลัก1039760281
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ปรางค์กู่
ชื่อ (อังกฤษ)prangkuschool
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนกู่
ตำบลปางกู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์610318221
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9843851
Longitude
102.6209793

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน