ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010127
PERCODE 6 หลัก760280
กระทรวง 10 หลัก1039760280
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
ชื่อ (อังกฤษ)sokkhannongyaplong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปางกู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9781385062
Longitude
102.604215145

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน