ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านถิ่น
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010123
PERCODE 6 หลัก760271
กระทรวง 10 หลัก1039760271
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถิ่น
ชื่อ (อังกฤษ)Bantin
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านถิ่น
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์849576323
อีเมล์แอดเดรสjanpen2274@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9771677696
Longitude
102.483824217

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน