ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านกุดฉิม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010119
PERCODE 6 หลัก760300
กระทรวง 10 หลัก1039760300
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดฉิม
ชื่อ (อังกฤษ)KUDCHIM SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านค้อ
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์986938879
อีเมล์แอดเดรสkruon2514@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8646836
Longitude
102.5895036

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน