ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองแวงงิ้วตาก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010113
PERCODE 6 หลัก760247
กระทรวง 10 หลัก1039760247
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวงงิ้วตาก
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwaeng Ngiwtak
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8763163
Longitude
102.5406124

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน