ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านห้วยบง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010106
PERCODE 6 หลัก760288
กระทรวง 10 หลัก1039760288
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยบง
ชื่อ (อังกฤษ)huaybong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนเมือง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์973186532
อีเมล์แอดเดรสhuaybongschool5@gmail.com
เว็บไซต์http://shool.obec.go.th./bhbschool
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8514178222
Longitude
102.403128178

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน