ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโคกสะอาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010099
PERCODE 6 หลัก760291
กระทรวง 10 หลัก1039760291
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Koksa-ad
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสะอาด
ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์992492969
อีเมล์แอดเดรสrrkoksaad@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9256758055
Longitude
102.552268362

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน