ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
นิคมสงเคราะห์วิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010098
PERCODE 6 หลัก760290
กระทรวง 10 หลัก1039760290
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมสงเคราะห์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nikomsongkrorvittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านนิคมพัฒนา
ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42315701
อีเมล์แอดเดรสsanya042375570@gmail.com
เว็บไซต์http://www.nikomvit.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9119778
Longitude
102.5357273

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน