ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโคกใหญ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010092
PERCODE 6 หลัก760264
กระทรวง 10 หลัก1039760264
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokyai school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกใหญ่
ตำบลโคกใหญ่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์872269553
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.80409204
Longitude
102.5590609

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน