ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านวังมน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010090
PERCODE 6 หลัก760295
กระทรวง 10 หลัก1039760295
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังมน
ชื่อ (อังกฤษ)wangmon
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน233
ตำบลโคกม่วง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-2150430
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.93753667
Longitude
102.464745

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน