ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
หนองปิงบุ่งบกวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010089
PERCODE 6 หลัก760287
กระทรวง 10 หลัก1039760287
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองปิงบุ่งบกวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongpingbungbokwittaya School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกม่วง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์613652591
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9075773
Longitude
102.3893034

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน