ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองแวง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010080
PERCODE 6 หลัก760258
กระทรวง 10 หลัก1039760258
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวง
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwaeng
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์833382213
อีเมล์แอดเดรสnongwangschool2017@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9504699
Longitude
102.6261262

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน