ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010075
PERCODE 6 หลัก760032
กระทรวง 10 หลัก1039760032
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสวรรค์หนองแก
ชื่อ (อังกฤษ)nonsawannongkae
หมู่ที่4
ถนนทรายอ่อน-หัวนา
หมู่บ้าน
ตำบลหัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์883390686
อีเมล์แอดเดรสkenshiroei@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760032
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0298105938
Longitude
102.388620375

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน