ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านสุขเกษม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010057
PERCODE 6 หลัก760042
กระทรวง 10 หลัก1039760042
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสุขเกษม
ชื่อ (อังกฤษ)Bansookkasem
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์614199789
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1882103
Longitude
102.4156707

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน