ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010056
PERCODE 6 หลัก760021
กระทรวง 10 หลัก1039760021
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)Wangnamkhoawchanupatham
หมู่ที่8
ถนนหนองบัว-โนนสัง
หมู่บ้านบ้านวังน้ำขาวใหม่พัฒนา
ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42319003
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1543229337
Longitude
102.443636656

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน