ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านคึมชาดห้วยบง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010048
PERCODE 6 หลัก760010
กระทรวง 10 หลัก1039760010
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคึมชาดห้วยบง
ชื่อ (อังกฤษ)kumchadhouybong
หมู่ที่1
ถนนอุดร-เลย
หมู่บ้านบ้านคึมชาด
ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์088-3393368
อีเมล์แอดเดรสj.srirach33@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.251247163
Longitude
102.372911544

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน