ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านคึมชาดห้วยบง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010048
PERCODE 6 หลัก760010
กระทรวง 10 หลัก1039760010
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคึมชาดห้วยบง
ชื่อ (อังกฤษ)kumchadhouybong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านคึมชาด
ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์088-3393368
อีเมล์แอดเดรสj.srirach33@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.251247163
Longitude
102.372911544

KM.

นางสาว สรัญญา ภาศิริ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว จิราภรณ์ นามสม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว อาภากร พันกุลชะโร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2602
นาย ภัทรพงศ์ ศรีวรรณวัฒนา
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว พันทิพา มะชะศรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน