ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านห้วยลึก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010046
PERCODE 6 หลัก760008
กระทรวง 10 หลัก1039760008
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยลึก
ชื่อ (อังกฤษ)huayluek
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์622351336
อีเมล์แอดเดรสbanhuayluekschool.nongbua@gmail.com
เว็บไซต์hauyluk.net.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.2131227157
Longitude
102.414252287

KM.

นาง ศิริลักษณ์ เรืองทอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง จุฑามาศ อยู่ภักดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นางสาว สลิลรัตน์ ทิพยบุญ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน