ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านบุ่งบก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010040
PERCODE 6 หลัก760054
กระทรวง 10 หลัก1039760054
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุ่งบก
ชื่อ (อังกฤษ)BANBOONGBOK
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านบุ่งบก
ตำบลป่าไม้งาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์887429195
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9374298
Longitude
102.3975584

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน