ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโคกม่วย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010034
PERCODE 6 หลัก760035
กระทรวง 10 หลัก1039760035
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกม่วย
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKMUAY
หมู่ที่3
ถนนวังหมื่น - สร้างเสี่ยม
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านพร้าว
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42311683
อีเมล์แอดเดรสpalkulsomsak@gmail.com
เว็บไซต์BANKOKMUAY.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.080343
Longitude
102.423112

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน