ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านข้องโป้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010031
PERCODE 6 หลัก760019
กระทรวง 10 หลัก1039760019
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านข้องโป้
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHONGPO
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านขาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.080218955
Longitude
102.451615955

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน