ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโคกกุง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010028
PERCODE 6 หลัก760016
กระทรวง 10 หลัก1039760016
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกุง
ชื่อ (อังกฤษ)Kokkung
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกกุง
ตำบลบ้านขาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42950051
อีเมล์แอดเดรสkokkung39@gmail.com
เว็บไซต์https ://sites.google.com/site/kokkungschool
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1187696492
Longitude
102.476714821

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน