ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านอ่างบูรพา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010024
PERCODE 6 หลัก760077
กระทรวง 10 หลัก1039760077
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอ่างบูรพา
ชื่อ (อังกฤษ)Angburapha
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านอ่างบูรพา
ตำบลโนนทัน
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์818713918
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2454671
Longitude
102.5267554

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน