ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนทัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010023
PERCODE 6 หลัก760074
กระทรวง 10 หลัก1039760074
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนทัน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannontun
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนทัน
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์857540854
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2470536
Longitude
102.5614044

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน