ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองกุง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010008
PERCODE 6 หลัก760066
กระทรวง 10 หลัก1039760066
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกุง
ชื่อ (อังกฤษ)nongkong
หมู่ที่4
ถนนยุทธศาสตร์เลย - อุดร
หมู่บ้านบ้านหนองกุง
ตำบลนาคำไฮ
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2778882
Longitude
102.3127861

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน