ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านกุดจิก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010006
PERCODE 6 หลัก760049
กระทรวง 10 หลัก1039760049
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดจิก
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUDJIG
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดจิก
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์812608830
อีเมล์แอดเดรสkruyoudon@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3316486
Longitude
102.3845888

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน