ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29716
59%
116:1
อนุบาล 39211
41%
111:1
ระดับปฐมวัย18927
31%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 1639
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 24812
20%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 33811
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 441216
26%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 54610
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-33
5%
13:1
ระดับประถมศึกษา214061
69%
610:1
รวมทั้งสิ้น394988
100%
811:1