สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390100017600431039760043 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา14กุดจิกเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 42640103pose_school@hotmail.co.th 17.32441415102.3932436
390100027600441039760044 บ้านโนนอุดม8บ้านโนนอุดมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 bannonudom@hotmail.com www.nonudom.net17.2937178102.353497
390100037600451039760045 ยางหลวงพิทยาคม10กุดจิกเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 042-590053kru_noi_noi@hotmail.com 17.336239686102.336531962
390100047600471039760047 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์2กุดจิกเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 -tungprongprachaa@hotmail.co.th 17.3487437791102.375269325
390100067600491039760049 บ้านกุดจิก1กุดจิกเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 812608830kruyoudon@gmail.com 17.3316486102.3845888
390100077600141039760014 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์8นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 856444456huaykha@hotmail.com 17.2597214518102.347378709
390100087600661039760066 บ้านหนองกุง4บ้านหนองกุงนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 17.2778882102.3127861
390100097600691039760069 ชุมชนนาคำไฮวิทยา10222นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 42109996 17.2865885102.2762803
390100107600711039760071 บ้านกุดฉิม11นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 649363559 17.220314102.325864