สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390100227600731039760073 ร่มเกล้า6โนนทันเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 romklao.nb@gmail.com www.romkao.ac.th17.24366293102.534856
390100237600741039760074 บ้านโนนทัน2โนนทันเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 857540854 17.2470536102.5614044
390100247600771039760077 บ้านอ่างบูรพา5บ้านอ่างบูรพาโนนทันเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 818713918 17.2454671102.5267554
390100257600781039760078 บ้านภูพานคำ7บ้านภูพานคำโนนทันเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 42109903phupankum@gmail.com http://data.bopp-obec./infoweb/index.php?School_ID=103976007817.2591265102.4864139
390100507600051039760005 บ้านลำภู1บ้านลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 843902288 17.1981553318102.427954264
390100517600061039760006 อนุบาลหนองบัวลำภู5ลำภูเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 042-312724ablamphu@hotmail.com 17.2160578814102.443725366
390100597600761039760076 บ้านภูพานทอง2บ้านภูพานทองหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 -pupranthong_school@hotmail.com -17.2287149102.4721121