สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390100487600101039760010 บ้านคึมชาดห้วยบง1บ้านคึมชาดโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 088-3393368j.srirach33@gmail.com 17.251247163102.372911544
390100617600121039760012 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง2บ้านนาลาดควายหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 042-950018 17.2357608102.397764
390100627600131039760013 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)1หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 42378502Thairath81@hotmail.com 17.2412796102.3898802
390100637600461039760046 บ้านดอนยานาง3190หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 847939197- -17.2680222102.3909619
390100647600651039760065 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์1243หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 00 017.2035853301102.359066102
390100657600671039760067 บ้านหินลับศิลามงคล7224หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 935626760- -17.2175591102.2908363
390100667600681039760068 บ้านหนองบัวโซม3221หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 nongbuasom.nbs@gmail.com www.buasom.ac.th17.209663102.323828
390100677600701039760070 บ้านโคกกลางโนนงาม2111หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 611216879kogklang_nongam@hotmail.com 17.1994778102.319018
390100687600721039760072 บ้านหนองปลาขาว672หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 832370915pornchai915@gmail.com -17.1907703923102.350550799