สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390100407600541039760054 บ้านบุ่งบก7บ้านบุ่งบกป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 887429195- -16.9374298102.3975584
390100417600551039760055 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล2ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 091-862746439010041@nb1.go.th 16.995794482102.364172572
390100427600501039760050 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง4บ้านโคกกลางป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 -kokklangmai@hotmail.com -16.9431495102.3773274
390100437600511039760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยง3122ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 -koknamkiang10@gmai.com -16.9874105928102.339797737
390100447600521039760052 บ้านลาด1บ้านลาดใต้ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 042-315836 16.9793972102.3929751
390100457600531039760053 บ้านห้วยหามต่าง8บ้ายห้วยหามต่างป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 16.9637432396102.38703871
390100727600291039760029 หัวนาศึกษาวิทย์1บ้านหัวนาหัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 -supa4777@gmail.com https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=103976002917.01653336102.4106469
390100737600301039760030 บ้านข่าดอนเข็ม15หัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 931023671 17.047816102.421846
390100757600321039760032 บ้านโนนสวรรค์หนองแก4หัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 883390686kenshiroei@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103976003217.0298105938102.388620375
390100767600561039760056 บ้านดอนหัน10บ้านดอนหันหัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 847930039donhunschool99@gmail.com 17.0047596102.4034938
390100777600331039760033 บ้านโนนม่วง9หัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 878641698parinyawut0878641698@hotmail.com -17.0401448102.3779794