สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390100177600571039760057 บ้านโนนขมิ้น10บ้านโนนสำราญโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 17.160038102.3187639
390100187600581039760058 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้835โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 862224783 17.1898462903102.269679516
390100197600621039760062 บ้านโนนคูณ3โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 895727468bannonkhoonschool@gmail.com 17.166815102.292365
390100207600631039760063 บ้านนาเลิง2โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 819645843 17.1482888102.3114104
390100217600641039760064 บ้านห้วยไร่9โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 646569340 17.1628930324102.24919796
390100697600611039760061 หนองหว้าวิทยาสรรค์7บ้านหนองหว้าน้อยหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 napaskool@gmail.com https://sites.google.com/site/hnxnghwawithyasrrkhsphpnph1/17.1760694335102.373930832
390100707600591039760059 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตย3หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 887383479pekfauy.school.nb.1@gmail.com https://sites.google.com/view/pekfauyschool17.1490273957102.332579262
390100717600601039760060 บ้านหนองผำโคกสวรรค์4หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 -nongphum@thaimail.com www.nongphum.net17.1681576009102.362425227