สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390100337600411039760041 บ้านห้วยค้อ10บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 42109909Banhuaikhor@hotmail.com 17.1217292209102.398707693
390100347600351039760035 บ้านโคกม่วย3บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 42311683palkulsomsak@gmail.com BANKOKMUAY.com17.080343102.423112
390100357600361039760036 บ้านพร้าว1บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 42001050 17.0964945011102.424668946
390100367600371039760037 บ้านบกโนนเรียง11บ้านหัวขัวบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 42314042banboknon@hotmail.com www.boknonriang.ac.th17.0926538885102.387785228
390100377600381039760038 บ้านศรีสุขนาล้อม7บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 833621780seisuknalom2500@gmail.com 17.0858256102.3463533
390100397600401039760040 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง8บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 42950054- -17.115362955102.356129587
390100747600311039760031 บ้านดินทรายอ่อน6133หัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 886879291- dinsaion.net17.0300659139102.33531577
390100787600341039760034 บ้านหนองแสงนาล้อม8หัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 898417949- -17.0489354498102.350264985