สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390101207602761039760276 บ้านหนองเล้าข้าว4บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5 16.9941041314102.515149144
390101217602771039760277 นิคมโคกม่วงศรีสมพร8บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5 17.0012399102.5143873
390101227602791039760279 บ้านหินสิ่ว1010บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5994296245hinsiwschool@hotmail.com -16.9697186177102.579600607
390101237602711039760271 บ้านถิ่น1บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5849576323janpen2274@gmail.com 16.9771677696102.483824217
390101247602721039760272 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์6บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5986619275nonsungnongsawan@gmail.com -17.0118058102.5368602
390101257602731039760273 บ้านกุดกวางสร้อย2บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5986894669rkape@hotmail.com 16.9658414244102.540149853
390101267602741039760274 บ้านโสกก้านเหลือง5บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5956630613sokkanleng2014@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103976027416.9936096102.5574358
390101277602801039760280 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง2ปางกู่โนนสัง39140โนนสัง 5 16.9781385062102.604215145
390101287602811039760281 ปรางค์กู่1บ้านดอนกู่ปางกู่โนนสัง39140โนนสัง 5610318221- -16.9843851102.6209793
390101297602821039760282 นิคมวัฒนา 69บ้านนิคมศรีวิไลปางกู่โนนสัง39140โนนสัง 5878563250 17.011937409102.599437867
390101307602831039760283 บ้านหนองบัวเงิน3บ้านหนองบัวเงินปางกู่โนนสัง39140โนนสัง 5944352515 17.011417102.579972
390101317602751039760275 บ้านหนองแวงป่งสัง4ปางกู่โนนสัง39140โนนสัง 5982435521- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103976027517.0114567102.5517077
390101327602781039760278 นิคมสงเคราะห์ 37ปางกู่โนนสัง39140โนนสัง 5934163737- -17.0083905102.5675518