สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390100117600231039760023 บ้านนามะเฟือง1บ้านนามะเฟืองนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 42000524namafueang@hotmail.com http://www.nmf.ac.th17.0671972102.4841004
390100127600241039760024 บ้านทรายงาม4บ้านทรายงามนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 890360796butsim2002thru@gmail.com www.facebook/?ç???¹??ҹ???§??17.0402620001102.442046321
390100137600251039760025 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา8บ้านโนนสมบูรณ์นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 17.0512495674102.509844735
390100147600261039760026 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง577นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 945416481nongsalanonsawang@hotmail.com nongsalanonsawang@hotmail.com17.0350537664102.506676658
390100157600271039760027 บ้านกุดเต่า7บ้านกุดเต่านามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 17.0209059989102.543469824
390100167600281039760028 บ้านนาอ่าง3บ้านนาอ่างนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 929424404 17.0592175087102.467709697
390100267600201039760020 บ้านหินคูณ3บ้านโนนคูณบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 17.1173415102.4647496
390100277600221039760022 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ6บ้านค้อบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 17.0605350075102.438254743
390100287600161039760016 บ้านโคกกุง12บ้านโคกกุงบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 42950051kokkung39@gmail.com https ://sites.google.com/site/kokkungschool17.1187696492102.476714821
390100307600181039760018 บ้านดอนนาดี7บ้านขามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 42950052- 17.1025562102.4750978
390100317600191039760019 บ้านข้องโป้5บ้านขามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 17.080218955102.451615955