สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390100797602571039760257 ชุมชนบ้านกุดดู่12บ้านกุดดู่กุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 042-315964 16.9481544102.5775605
390100807602581039760258 บ้านหนองแวง14กุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 833382213nongwangschool2017@gmail.com 16.9504699102.6261262
390100817602591039760259 บ้านหนองเม็ก6กุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 -- -16.9630463484102.638846689
390100827602601039760260 บ้านโสกช้าง8บ้านโสกช้างกุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 16.9475396102.5657142
390100837602611039760261 บ้านหัวขัว710บ้านหัวขัวกุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 086-2199434 16.9213183102.5927406
390100847602621039760262 นิคมสงเคราะห์ 25กุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 42950104- -16.9599124102.5640327
390100857602631039760263 บ้านกุดคอเมย4บ้านกุดคอเมยกุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 16.9552791565102.632193831
390100987602901039760290 นิคมสงเคราะห์วิทยา1บ้านนิคมพัฒนานิคมพัฒนาโนนสัง39140โนนสัง 4 42315701sanya042375570@gmail.com http://www.nikomvit.com16.9119778102.5357273
390100997602911039760291 บ้านโคกสะอาด5บ้านโคกสะอาดนิคมพัฒนาโนนสัง39140โนนสัง 4 992492969rrkoksaad@gmail.com 16.9256758055102.552268362
390101007602921039760292 บ้านดงบาก10บ้านดงบากนิคมพัฒนาโนนสัง39140โนนสัง 4 640587317 16.946206102.5046739