สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390100867602841039760284 โคกม่วงประชาสรรค์2โคกม่วงโนนสัง39140โนนสัง 3 081-9752309khokmuang@hotmail.com 16.8833048102.3803256
390100877602851039760285 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี5โคกม่วงโนนสัง39140โนนสัง 3 42315441jaimorlum@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103976028516.905425102.4114851
390100887602861039760286 บ้านข่าน้อย3บ้านข่าน้อยโคกม่วงโนนสัง39140โนนสัง 3 -- -16.8672741102.4011375
390100897602871039760287 หนองปิงบุ่งบกวิทยา6โคกม่วงโนนสัง39140โนนสัง 3 613652591 16.9075773102.3893034
390100907602951039760295 บ้านวังมน8233โคกม่วงโนนสัง39140โนนสัง 3 089-2150430- -16.93753667102.464745
390100917602961039760296 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล9บ้านชัยมงคลโคกม่วงโนนสัง39140โนนสัง 3 042-950033- -16.91508833102.4548217
390101037602541039760254 บ้านโนนตาล2โนนเมืองโนนสัง39140โนนสัง 3 934412640- -16.85752102.45705
390101047602551039760255 บ้านโนนสว่าง3โนนเมืองโนนสัง39140โนนสัง 3 16.8156234102.462958
390101057602561039760256 บ้านโนนเมือง6โนนเมืองโนนสัง39140โนนสัง 3 973199863- -16.84101203102.454101202
390101067602881039760288 บ้านห้วยบง5โนนเมืองโนนสัง39140โนนสัง 3 973186532huaybongschool5@gmail.com http://shool.obec.go.th./bhbschool16.8514178222102.403128178
390101077602891039760289 บ้านโคกม่วงชุม4บ้านโคกม่วงชุมโนนเมืองโนนสัง39140โนนสัง 3 827430606- -16.8367741102.4172417