สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390100927602641039760264 บ้านโคกใหญ่1บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่โนนสัง39140โนนสัง 2 872269553 16.80409204102.5590609
390100957602671039760267 บ้านหนองตานา345โคกใหญ่โนนสัง39140โนนสัง 2 833558997-bannongtanaschool@gmail.com -16.8212555914102.562431917
390100967602681039760268 บ้านหนองสะแบง6208โคกใหญ่โนนสัง39140โนนสัง 2 42950034- -16.8341665432102.54558741
390100977602691039760269 บ้านโนนปอแดง4บ้านโนนปอแดงโคกใหญ่โนนสัง39140โนนสัง 2 872327205 https://sites.google.com/view/bannonpordaeng16.8361414313102.564655301
390101337602501039760250 บ้านหนองเหมือดแอ่11บ้านหนองเรือหนองเรือโนนสัง39140โนนสัง 2 819542693yosita.yo1984@gmail.com http://39102178.thaischool.in.th/?fbclid=IwAR1UKN-m3GSqQpkwbZhfK7QgMVOOU08KWap7Gdnw3GdIEjS6J2FbBArBnvA16.8411789344102.496838019
390101347602511039760251 บ้านท่าลาด4หนองเรือโนนสัง39140โนนสัง 2 844205757- -16.8087888062102.469920848
390101357602521039760252 หนองกุงจารย์ผางวิทยา13บ้านทรัพย์ภูเก้าหนองเรือโนนสัง39140โนนสัง 2 956692676- www.chanphang.net16.8616521102.4846369
390101367602701039760270 บ้านโคกป่ากุง2101หนองเรือโนนสัง39140โนนสัง 2 833296853kpk_school@hotmail.com 16.8465966575102.546195369
390101377602531039760253 บ้านหนองลุมพุก3หนองเรือโนนสัง39140โนนสัง 2 16.8455703729102.5167109
390101387602491039760249 บ้านหนองกุงคำไฮ7240หนองเรือโนนสัง39140โนนสัง 2 654428952- -16.8533335102.5142911