สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390101907601331039760133 บ้านศรีบุญเรือง1ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 42353570- https://www.facebook.com/groups/bansribunruang/16.9312799718102.263385984
390101917601341039760134 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย2บ้านห้วยฮวกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 42351904 16.9041093102.2743089
390101927601351039760135 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์6บ้านโคกสูงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 930988757- -16.9594155102.2276605
390101937601361039760136 บ้านหนองบัวน้อย7ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 81996157 16.9225957102.2364833
390101947601371039760137 บ้านหนองแตง5ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 932565464- -16.9009049457102.250973601
390101957601951039760195 บ้านห้วยหว้าวังทอง3ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 647783149 16.9149249119102.301662775
390101967601961039760196 บ้านนาแพง4บ้านาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 872134731napaengschool11@gmail.com 16.9289303238102.289823686