สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390100467600081039760008 บ้านห้วยลึก4โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 622351336banhuayluekschool.nongbua@gmail.com hauyluk.net.com17.2131227157102.414252287
390100477600091039760009 บ้านตำแย3โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 17.1943306154102.41196701
390100497600111039760011 บ้านนาวังเวิน7โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 42315970Nawangwern2475@gmail.com www.School. Nb1.go.th/ 103976001117.2256979102.4135917
390100547600011039760001 หนองบัววิทยายน1170/1หนองบัวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 042-312596buawit2456@gmail.com www.buawit.ac.th17.2033229102.4440579
390100567600211039760021 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์8บ้านวังน้ำขาวใหม่พัฒนาหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 42319003 17.1543229337102.443636656
390100577600421039760042 บ้านสุขเกษม4หนองบัวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 614199789- -17.1882103102.4156707
390100607600031039760003 บ้านเสาเล้า6หนองบัวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 -- 17.1670240344102.460135176