สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390100927602641039760264 บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 272756----10281312ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100957602671039760267 บ้านหนองตานาโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 152566----71898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100967602681039760268 บ้านหนองสะแบงโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 142386----52878ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100977602691039760269 บ้านโนนปอแดงโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 122436----55876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101337602501039760250 บ้านหนองเหมือดแอ่หนองเรือโนนสังโนนสัง 2 6721576----22482813ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390101347602511039760251 บ้านท่าลาดหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 3321136523--198111818ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101357602521039760252 หนองกุงจารย์ผางวิทยาหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 212726----938128ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101367602701039760270 บ้านโคกป่ากุงหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 4121086383--187111714ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101377602531039760253 บ้านหนองลุมพุกหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 122426----54877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101387602491039760249 บ้านหนองกุงคำไฮหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 182896----1078138ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1