ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

199

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

129

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 6 /3%
1.2. นร.1 - 20 7 /4%
1.3. นร.21 - 40 20 /10%
1.4. นร.41 - 60 33 /17%
1.5. นร.61 - 80 31 /16%
1.6. นร.81 - 100 19 /10%
1.7. นร.101 - 120 13 /7%
รร.ไม่มีนักเรียน

6

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

190

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

193

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

45

ตาราง

0

ห้องเรียน
ตาราง

0

นักเรียน
ตาราง

199

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
129
กลาง
67
ใหญ่
2
ใหญ่พิเศษ
1
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง

ก่อน 1 ตค.
0.00%
ตั้งแต่ 1 ตค.
0.00%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 6 /3%
ปฐมวัย - ประถมฯ146 /73%
ปฐมวัย - ม.ต้น44 /22%
ประถมฯ2 /1%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 129 /65%
ขนาดกลาง 67 /34%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 129 /65%
ขนาดที่ 2 46 /23%
ขนาดที่ 3 15 /8%
ขนาดที่ 4 6 /3%
ขนาดที่ 5 2 /1%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
199 โรงเรียน

3 อำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู

70 โรงเรียน

ตาราง
โนนสัง

54 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง

75 โรงเรียน

ตาราง

20 เครือข่าย
เมืองหนองบัวลำภู 1

7 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 2

7 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 3

16 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 4

9 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 5

10 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 6

13 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 7

10 โรงเรียน

ตาราง
โนนสัง 1

11 โรงเรียน

ตาราง
โนนสัง 2

10 โรงเรียน

ตาราง
โนนสัง 3

11 โรงเรียน

ตาราง
โนนสัง 4

10 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 2

11 โรงเรียน

ตาราง
โนนสัง 5

13 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 3

8 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 4

8 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 5

11 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 6

9 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 7

8 โรงเรียน

ตาราง
เมืองหนองบัวลำภู 8

9 โรงเรียน

ตาราง
ศรีบุญเรือง 1

10 โรงเรียน

ตาราง
113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2024.1.KAOPUNHOT